Voorraad: Moderne Kunst

Volg ons op Social Media

instagramInstagram

facebookFacebook

image2

image1

Boek: Kunst Zoektocht Vreugde

We huilen bij een mooi muziekstuk. We lachen om romanpersonages. We beven in bewondering of afschuw bij schilderijen en beeldhouwwerken. Kunst heeft de kracht om ons te ontroeren, te shockeren, te bewegen.

Charles Eyck (1897‐1983) is een van Limburgs bekendste kunstenaars. Zijn werken zijn nog altijd te bewonderen, zijn invloed is nog altijd te voelen en zijn voorbeeld wordt nog altijd nagevolgd. Maar hoe verhouden moderne kunstenaars zich tot deze meester?

kunst omslag achterzijdekunst omslag voorzijde

In een reeks persoonlijke portretten komen diverse Limburgse kunstenaars aan het woord. Schilders, beeldhouwers, viltwerkers en andere creatievelingen: wat drijft hen, wat zoeken zij, en wat is volgens hen de kracht van kunst?

Met bijdragen van Danielle Brouns, Jo van Aken, Karel Dicker, Ellen Eyck, Hella Hermans-Gouder de Beauregard, Margarita Gaier, Paul PM Gilissen, Hilde Hendriks, Monique Lipsch, John Marx, Arno Roeloffzen, Jos Solberg, Pascal Stoffels, Ger van der Vusse, Maria Verstappen en een hommage aan Charles en Karin Eyck.

 

BUTTON